Brandsikring

Hos Agerbo Agerbo Teknik & Miljø er vi specialister i brandsikring af bygningskonstruktioner og elektriske installationer.

Vi gennemgår, rådgiver og brandsikrer jeres bygninger, så de opfylder bygningsreglementets krav. Vi etablerer nye brandtætninger og foranstaltninger såsom brandvinduer og døre, der beskytter mod spredning af ild, varme og røg for at opfylde de grundlæggende krav til opdeling af bygningen i brandmæssige enheder.